SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Jens Saltin har en mångårig erfarenhet inom internationell finans

Jens Saltin har en mångårig erfarenhet inom internationell finans. Mellan 2006 och 2008 arbetade han som analysassistent vid Nordea Markets. Han har även innehaft en rad internationella jobb, exempelvis vid hedgefonden Rubicon i San Francisco, vid Bank of New Yorks avdelning för American Depositary Receipts samt vid Goldman Sachs i London.

Sommaren 2009 anslöt han sig till det snabbt växande e-handelsföretaget Klarna, som specialiserar sig på att utveckla trygga betalningslösningar. Konceptet är enkelt: genom Klarnas tjänst behöver kunden inte längre betala i förskott. Istället genomförs betalningen efter att varan levererats.

Jens första uppgift på Klarna var utvecklingen av tjänster för mobila enheter. I januari, 2010, utsågs han till Key Account Manager för Klarna mobil och i mars till Head of Sales för Sverige. Under detta år etablerade sig Klarna i Tyskland och Nederländerna. Sequoia Capital investerade i företaget.

Expansionen fortsatte under kommande år. I januari, 2011, utnämndes Jens till chef för Klarnas verksamhet i Nederländerna. Under året nominerades företaget till Best International Startup i Crunchies Award. Jens ledde Amsterdam-avdelningen fram till sommaren 2012, då han tilltredde sin nuvarande tjänst som Head of Expansion.

Klarna har idag över 750 medarbetare och är en ledande aktör på marknaden. Men satsningen för att vinna framtiden fortsätter.

Facebook jens saltin

http://jenssaltin.blogspot.com

http://jens-saltin.blogspot.se/

twitter.com/jenssaltin

jenssaltin.com/ & jens-saltin.com

hjälpa dig bygga en HR funktion

Låt oss på HRM Solutions hjälpa dig bygga en HR funktion som svarar mot dina produktivitet-s och vinstmål. Vi erbjuder en bred kompetens och mångårig erfarenhet i branschen. Våra medarbetare har arbetat för både stora och små uppdragsgivare, svenska som utländska. På vår hemsida, http://hrmsolutions.se kan du läsa mer om oss och vår verksamhet. Om du vill veta mer om oss eller prata mer om våra tjänster, ring då +46 722 216 750 eller skriv till info@hrmsolutions.se.

HRM Solutions erbjuder interim management, rådgivning, utbildning och revision. Bland våra tidigare kunder                hittar du bland annat Menido Foodservice, Empower, Tema, SNS, Swedavia Swedish Airports, Teknoplan och Industrifonden. VI har betydande erfarenhet av projektledning både vid expansioner (exempelvis  företagsförvärv och fusioner) samt vid avyttring.

En förutsättning för ett välfungerande företag är att dess HR funktion utvecklas i linje med övergripande produktivitets- och avkastningsmål. Vår revisionstjänst syftar till att identifiera eventuella svagheter i en organisations HR funktion, exempelvis i dess rekryterings-,befordnings eller lönepolicyprocess. Vi hjälper er att bli mer konkurrenskraftiga. HRM Solutions erbjuder även så kallad due diligence. I korthet innebär det att vi ser över ett företags humankapital och skriver en rapport som sedan används som del i ett beslutsunderlag inför en potentiell sammanslagning eller ett förvärv.

Nyckeln till vår framgång, tror vi, är vårt affärsmässiga och pragmatiska föhållningssätt. I vårt arbete utgår vi alltid från organisationens unika verksamhetsstruktur och skräddarsyr våra förslag till åtgärder därefter. Om du vill vara säker på att få kvalificerad HR support, vänd dig då dig HRM Solutions!

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa