SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
hjälpa dig bygga en HR funktion

Låt oss på HRM Solutions hjälpa dig bygga en HR funktion som svarar mot dina produktivitet-s och vinstmål. Vi erbjuder en bred kompetens och mångårig erfarenhet i branschen. Våra medarbetare har arbetat för både stora och små uppdragsgivare, svenska som utländska. På vår hemsida, http://hrmsolutions.se kan du läsa mer om oss och vår verksamhet. Om du vill veta mer om oss eller prata mer om våra tjänster, ring då +46 722 216 750 eller skriv till info@hrmsolutions.se.

HRM Solutions erbjuder interim management, rådgivning, utbildning och revision. Bland våra tidigare kunder                hittar du bland annat Menido Foodservice, Empower, Tema, SNS, Swedavia Swedish Airports, Teknoplan och Industrifonden. VI har betydande erfarenhet av projektledning både vid expansioner (exempelvis  företagsförvärv och fusioner) samt vid avyttring.

En förutsättning för ett välfungerande företag är att dess HR funktion utvecklas i linje med övergripande produktivitets- och avkastningsmål. Vår revisionstjänst syftar till att identifiera eventuella svagheter i en organisations HR funktion, exempelvis i dess rekryterings-,befordnings eller lönepolicyprocess. Vi hjälper er att bli mer konkurrenskraftiga. HRM Solutions erbjuder även så kallad due diligence. I korthet innebär det att vi ser över ett företags humankapital och skriver en rapport som sedan används som del i ett beslutsunderlag inför en potentiell sammanslagning eller ett förvärv.

Nyckeln till vår framgång, tror vi, är vårt affärsmässiga och pragmatiska föhållningssätt. I vårt arbete utgår vi alltid från organisationens unika verksamhetsstruktur och skräddarsyr våra förslag till åtgärder därefter. Om du vill vara säker på att få kvalificerad HR support, vänd dig då dig HRM Solutions!

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa