SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Fasadrengöring på höjder
December 11th, 2013

Rengöring av fasader på hög höjd är inte jobbet för gemene man. En sådan arbetsuppgift behöver kompetens och utbildning. Effektivitet och säkerhet av verksamheten bör vara två stora angelägenheter. Vid rengöringen av höga byggnader krävs mycket vatten och då måste rengöringsföretaget vara ansvarstagande både med det vatten de sprutar på och det vatten som rinner i från. Både före och efter behöver vattnet renas. Det vatten som man rengör med behöver också vara ultrarent då vattnet från kranen har mineraler och extrakt som kan skada material som glas om det sprutas på med högt tryck.

Vem som helst kan dock göra städning på marknivå, men det är inte så lätt på höjder.

Användningen av Swiftpoler är en mycket effektiv lösning. Den moderna utrustningen gör jobbet med rengöring på höjder säkrare och effektivare. Swiftpolen är en ny uppfinning och den hjälper arbetare att röra sig vertikalt på höjder ända upp till 80 meter.
Att ta bort smuts och föroreningar på hög höjder kan verka mycket svårt, men modern utrustning som Swiftpole kan hjälpa till en hel del. Effektiva rengöringsmedel är också en stor hjälp. De spraytekniker som används är nödvändiga hjälpmedel. För säkra och framgångsrika städtjänster kan du besöka www.fasadtvätt.org.


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa