SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Skaffa sig en bilförsäkring?
April 27th, 2013

Har du precis blivit bilägare? Grattis! Men du, du har väl en bilförsäkring från och med den dag som ägarbytet genomfördes? Äger man en bil är man nämligen också skyldig att ha en bilförsäkring, det är det lag på. Det är alltid ditt eget ansvar att se till att du har bilförsäkring, inte förra bilägaren eller någon annan. Men hur går man till väga för att skaffa sig bilförsäkringar?

Det lönar sig verkligen att jämföra olika bolag när man ska skaffa bilförsäkring. Ta därför offerter från flera olika bolag och jämför dem. Om du har ett försäkringsbolag för andra försäkringar kan du få en lägre bilförsäkring, så se till att hämta offert även från det, liksom offert för bilförsäkring från det bilmärke som du kör. Många bilmärken erbjuder nämligen egen bilförsäkring och det är väl värt att kollas upp.

Kostnaden för en bilförsäkring kan variera kraftigt och avgörs dels av individuella faktorer som var du bor, hur gammal du är och när du tog ditt körkort samt av hur mycket skydd som ska ingå i den. Den mest grundläggande bilförsäkringen är trafikförsäkringen, som är obligatorisk för alla motordrivna fordon. Betalar du inte denna kan du åka på kraftiga böter. Denna sorts bilförsäkring täcker personskador och skador på annans fordon eller egendom, men ger ingen ersättning om din egen bil skadas.

Andra sorters bilförsäkringar är halv- och helförsäkring, varav den förstnämnda ger ersättning om din bil stjäls, får glaset krossad eller börjar brinna. En helförsäkring ger utöver detta också ersättning för vagnskada och självförvållade olyckor.


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa