SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Tideräkning
March 28th, 2014

För oss i Sverige är det självklart att vi lever i 2013. Och så är det också för stora delar av jordens befolkning. Jesus föddes och sedan började man räkna. 525 gjorde munken Dionysius Exiguus en uträkning där Jesus bör ha fötts och sedan började man räkna därifrån. Före det räknade man inte år på detta sätt. Sedan bör det tilläggas att Dionysius räknade fel och att Jesus måste ha fötts mellan 4 och 8 år tidigare. Så egentligen borde vi idag säga att det är år 2017, 2018, 2019, 2020 eller 2021. Men det är långt ifrån den enda tideräkningen som finns i världen.
Under franska revolutionen försökte man göra rent hus med precis allt det gamla och nollställde tideräkningen från övertagandet av makten. Och inte bara det, de gjorde om hur man räknade tid. Dagen hade 10 timmar. Varje timme 100 minuter och varje minut 100 sekunder. När Napoleon kom till makten tretton år senare avskaffades denna tideräkning.
När fascisterna i Italien kom till makten 1922 gjorde de ett liknande försök. Men heller det blev långlivat. Mer långlivat blev Nordkoreas tideräkning som startade 1912 när deras president Kim II Sung föddes. De har således år 101 nu. Fler länder som har alternativ tideräkning är Taiwan (101 år från Kinas frigörelse), muslimska länder (år 1434 efter Muhammed flydde från Mekka), Israel (5774 år efter Gud skapade världen).
Man blir lite splittrad och bör nog hålla sig till en kalender och en klocka. Köp din egen klocka på www.klockmodeller.se.


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa